Minőségirányítás

Pathodiagnostica Kft.
Minőségpolitikai és küldetési nyilatkozat
Kiadás sorszáma: 1
Változat: 4.0
Dokumentum azonosító: MK1.0

A Pathodiagnostica Kft. 1997. december 1-jén alakult azzal a céllal, hogy megrendelői számára igényes kórbonctani, kórszövettani és cytologiai szolgáltatást nyújtson. Cégünk azóta is az ország egyik, komplex pathologiai ellátást nyújtó magánvállalkozása, mely részben OEP finanszírozott, részben magánkézben lévő egészségügyi intézmények pathologiai hátterét biztosítja.

Az egészségügyben alapvető feladat a minőségi színvonal növelése. Ez igényli egyrészről az egészségügyi ellátásban a tudományos evidenciákra alapozott és a lehetőségeket is figyelembe vevő legkorszerűbb módszerek alkalmazását, másrészről nem mellőzhető a tevékenység szolgáltatás-szemléletű megközelítése, illetve a szolgáltatás minőségének folyamatos emelése sem. Az egészségügyi szolgáltatók közös érdeke a betegellátás folyamatosságának biztosítása az elérhető legmagasabb színvonalon, egyidejűleg figyelembe véve a hatékonyságot, gazdaságosságot is.

Az itt megfogalmazott Minőségpolitika és küldetési nyilatkozat összhangban áll a Pathodiagnostica Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatával, üzletpolitikájával és jövőképével. A minőségirányítási rendszer működtetésétől a belső szervezettség emelkedése mellett szolgáltatásaink minőségi színvonalának emelkedését és piacképességünk fokozását is várjuk.

Célunk

Munkánk során partnereink és rajtuk keresztül a betegek érdekeit tartjuk elsődleges szempontnak. Orvostehnikai eszközeink, berendezéseink folyamatos fejlesztésével szakmai munkánk színvonalát kívánjuk emelni. Munkatársaink folyamatos továbbképzéséről, személyes elégedettségéről gondoskodunk. Vevőkörünk bővítésére törekszünk. Mérési módszereink fejlesztésével, a visszacsatolás módszerének alkalmazásával, partnereink elégedettségét komplex módon mérjük, értékeljük, folyamataink színvonalának emelését biztosítjuk. Beszállítóinkkal előnyös kapcsolatok kialakítására törekszünk, gazdaságossági mutatóink javulása érdekében. A Minőségirányítási rendszer és a szakmai normák együttes alkalmazásával célunk, hogy a szakterületünkön belül meghatározó szerepet töltsünk be, megrendelőink bizalmát megnyerjük és azt fenn is tartsuk. Fontosnak tartjuk a jó partneri kapcsolat kialakítását valamennyi vevőnkkel, melynek során megrendelőinknek ismertetőket tartunk, továbbképzéseiken részt veszünk.

Céljaink megvalósulása érdekében vezettük be az MSZ EN ISO 9001:2009 nemzetközi szabványt és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok szerinti komplex rendszert, amit kiterjesztettünk valamennyi telephelyünkre.

Minőségirányítási rendszerünk fejlesztése során figyelembe vesszük a hatályos jogszabályokat, szakmai irányelveket, nemzeti szabványokat, a munka- és környezetvédelmi, valamint információbiztonsági irányítási rendszereket.

Feladatunk, hogy munkatársainkkal megértessük a minőségirányítás lényegét, ezért képzésükre kiemelt hangsúlyt fektetünk.

Küldetésünk     

A szakmai biztonság, a könnyű elérhetőség, a méltányos időtényező biztosítása, a gyógyító orvosok munkájának segítése a gyors és pontos diagnózis felállításában, valamint az adatbiztonság kielégítése. A Pathodiagnostica Kft. vezetése elkötelezett a minőségirányítás hatékony működése és fejlesztése mellett. Gondoskodik arról, hogy a fenti minőségpolitikai célokat valamennyi munkatársa számára ismertesse és a székhelyén, valamint telephelyein ezt kifüggesztéssel biztosítsa.

Belső Szabályozó dokumentumok tartalomjegyzék

Pécs, 2013. 01. 21.

 

  Dr. Enyezdi Judit                                                                     Dr. Szereday Zoltán
ügyvezető igazgató                                                                      szakmai igazgató