Szolgáltatásaink

1. Cytologia
Valamennyi szervből származó aspirátum, testüregi folyadékok, váladékok vizsgálata.
Nőgyógyászati cytológiai kenetek vizsgálata.
Cyto-centrifugás anyagok vizsgálata.
Sejt-blokk technika alkalmazása, esetenként immun-cytochemiával.

2. Szövettan
A hatályos Egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. tv.) szerint valamennyi eltávolított szövet, szerv, vagy szervrészlet esetében szövettani vizsgálatot kell végezni („ 204. § (1) Minden élő személyből eltávolított szervet, szövetet - a (2) bekezdés szerinti kivételekkel - kórszövettani vizsgálatnak kell alávetni.
(2) Nincs szükség a kórszövettani vizsgálatra,
a) ha az eltávolítás más személy testébe való átültetés céljából történt,
b) ha az eltávolítás célja speciális diagnosztikai vizsgálat elvégzése, valamint
c) a miniszter rendeletében meghatározott egyes szervek, szövetek esetén.”).

A szövettani vizsgálat során rutin festések mellett speciális festéseket (pl. PAS, Van-Gieson, Helicobacter és egyéb kórokozók kimutatása, Ziehl-Neelsen, stb.) is végzünk. 
Eseteink egy részében (elsősorban rosszindulatú daganatok esetében) immunhistochemiai vizsgálatokra is sor kerülhet. 
Bizonyos daganatok esetében a további kezelést és prognózist befolyásoló faktorok, receptorok kimutatására van lehetőség.

3. Kórboncolás
A kórházban elhunytak kórboncolását, illetve háziorvosi kérésre az otthonukban elhunytak boncolását végezzük. (1997. évi CLIV. Eü.tv. szerint)

A kórboncolás célja  a halálok megállapításán túl a halálhoz vezető alapbetegségek és kísérőbetegségek feltárása.

Az elhunyt személy kórbonctani vizsgálatától el lehet tekinteni fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt esetén a kezelőorvos és a patológus szakorvos, fekvőbeteg-gyógyintézeten kívül elhunyt esetén a kezelőorvos döntése alapján, ha a kórbonctani vizsgálatot nem tartja szükségesnek. Abban az esetben, ha az elhunyt még életében vagy hozzátartozója a halált követően írásban kérte a kórbonctani vizsgálat mellőzését, akkor attól szintén el lehet tekintetni, de ehhez a klinikus, a pathologus és a kezelőintézet igazgatójának együttes beleegyezése szükséges. Nem mellőzhető a kórbonctani vizsgálat, ha az elhunyt még életében vagy a halált követően a hozzátartozó azt írásban kérte.

4.    Állatpathologia
Több, mint két évtizede végzünk szövettani és cytológiai állatpathologiai vizsgálatokat. Állatmájakat kutatási céllal is vizsgáltunk.

5. Kutatás-fejlesztés
A Pathodiagnostica Kft. számos, pathologiai vizsgálatokat igénylő klinikai kutatásban vett részt.